11 okt 2016 06:00

11 okt 2016 06:00

Vivaldi med kör och stor orkester

KYRKEFALLA: Tacksägelsedagen

Inför en i stort sett fullsatt kyrka framfördes Antonio Vivaldis Gloria D-Dur med medverkan av Kyrkefalla kyrkokör med vänner, solister, trumpetsolist och ytterligare musikutövare.

Det hela inleddes med ett verk av J. Haydan Andante Cantabile ur trumpetkonsert i Ess-dur som framfördes av Erik Westin.

En mycket duktig trumpetare som fick varma applåder för sitt spel.

Efter detta höll Kerstin Pilblad en kort aftonbön med psalmsång.

Gloria D-Dur

Mauricio de Carvalho äntrade dirigentpulpeten för att leda kör, solister och musiker genom verket.

Gloria in excelsis Deo, Ära vare Gud i höjden, var den första delen i verket. Två kvinnliga solister sjöng tillsammans och var för sig i delar av detta.

Sopransolist var Stina Andersson och altsolist Anna Sahlin, båda mycket duktiga och tillsammans med kören blev det en mäktig upplevelse för den stora publiken.

Förhöjde upplevelsen

Fantastiska musiker förhöjde dessutom upplevelsen ytterligare under konserten.

Detta verk har presenterats tidigare.

Det var för ett antal år sedan, så både kyrkoorganist Jenny de Carvalho och den skickliga kyrkokören som finns i Tibro var överens om att de skulle framföra det ännu en gång.

Att det föll väl ut märktes inte minst på den varma applåden efteråt som aldrig verkade vilja ta slut.

Det hela inleddes med ett verk av J. Haydan Andante Cantabile ur trumpetkonsert i Ess-dur som framfördes av Erik Westin.

En mycket duktig trumpetare som fick varma applåder för sitt spel.

Efter detta höll Kerstin Pilblad en kort aftonbön med psalmsång.

Gloria D-Dur

Mauricio de Carvalho äntrade dirigentpulpeten för att leda kör, solister och musiker genom verket.

Gloria in excelsis Deo, Ära vare Gud i höjden, var den första delen i verket. Två kvinnliga solister sjöng tillsammans och var för sig i delar av detta.

Sopransolist var Stina Andersson och altsolist Anna Sahlin, båda mycket duktiga och tillsammans med kören blev det en mäktig upplevelse för den stora publiken.

Förhöjde upplevelsen

Fantastiska musiker förhöjde dessutom upplevelsen ytterligare under konserten.

Detta verk har presenterats tidigare.

Det var för ett antal år sedan, så både kyrkoorganist Jenny de Carvalho och den skickliga kyrkokören som finns i Tibro var överens om att de skulle framföra det ännu en gång.

Att det föll väl ut märktes inte minst på den varma applåden efteråt som aldrig verkade vilja ta slut.

  • Elof Johansson