12 okt 2016 17:06

12 okt 2016 17:06

Störs av långtradare

TIBRO

Tibro kommun har fått in klagomål från boende på Mariestadvägen om vägbuller sent om kvällarna.

Kvällstid kommer ofta långtradare på Mariestasvägen och en del utmärker sig mer än andra genom att köra i väldigt hög fart förbi bostäderna vid 21-22 tiden uppger man.

Kvällstid kommer ofta långtradare på Mariestasvägen och en del utmärker sig mer än andra genom att köra i väldigt hög fart förbi bostäderna vid 21-22 tiden uppger man.