14 okt 2016 12:22

14 okt 2016 12:22

Tre veckors pålning inleds och det kommer att dunka

BONARGÅRDEN: Markarbetet pågår för fullt

Kommande tre veckor lär det dunka rejält från byggarbetsplatsen för det nya äldreboendet Bonargården vid Snickarvallen.

Från sju på morgonen till nitton på kvällen måndag till torsdag utförs en pålning i marken.

Tibrobyggens vd Claes Jägevall och Asplunds Bygg ABs arbetsledare Nils Larsson vill informera allmänheten om detta.

– Närboende har fått mätdosor installerade som larmar om vibrationerna blir allt för kraftiga. Vid ett larm avbryts pålningen för kontroll av orsaken, säger Jägevall.

Störningen blir den samma som när Snickarhöjden byggdes:

– Vi hoppas på allas förståelse för denna olägenhet. Det kommer att bli väldigt bra när allt är klart.

Varför behövs pålning?

– Vi bygger på en gammal Tibromosse, Skålamossen, så det är av säkerhetsskäl.

Från sju på morgonen till nitton på kvällen måndag till torsdag utförs en pålning i marken.

Tibrobyggens vd Claes Jägevall och Asplunds Bygg ABs arbetsledare Nils Larsson vill informera allmänheten om detta.

– Närboende har fått mätdosor installerade som larmar om vibrationerna blir allt för kraftiga. Vid ett larm avbryts pålningen för kontroll av orsaken, säger Jägevall.

Störningen blir den samma som när Snickarhöjden byggdes:

– Vi hoppas på allas förståelse för denna olägenhet. Det kommer att bli väldigt bra när allt är klart.

Varför behövs pålning?

– Vi bygger på en gammal Tibromosse, Skålamossen, så det är av säkerhetsskäl.