16 okt 2016 18:47

16 okt 2016 18:47

Rolfsdotter var först ut

TIBRO: Lördagskaffe på Vuxenskolan

Som ett led i att få intressanta personer att komma och berätta om sina upplevelser har Vuxenskolan startat upp med att bjuda in till elvakaffe på en del lördagsförmiddagar.

Först ut var Hilda Rolfsdotter som är född i södra Indien men adopterades tidigt av en Tibrofamilj och tillbringade sin uppväxt i Tibro. Hon eller omgivningen reagerade aldrig på vilken hudfärg hon hade i tidiga år.

– När jag blev äldre märkte jag viss en förändring i attityden mot mig och förstod att mitt kön och hudfärg påverkade andras och mitt eget sätt att vara och hur andra personer förhöll sig till mig som person fortsatte Hilda.

Flyttade till Stockholm

Hon beslöt därför att göra något radikalt och flyttade till Stockholm. Där blev hon mer anonym eftersom det finns mer personer med olika hudfärg än på mindre ställen.

I Stockholm började hon ägna sig åt hur man ska kunna få en förståelse för att alla är lika mycket värda även om kön och hudfärgen skiljer sig åt, både på fritiden och i arbetslivet. Varför gör vi olika val i livet? Vad är det som driver oss? Varför är en del modigare än andra undrade hon – Hur får man fram budskapen till personer som har en helt avvikande inställning till rättvis behandling. Det är också viktigt med kunskap i olika frågor som härrör till jämställdhet både för beslutfattare och privatpersoner.

Besökt Indien

Hon har besökt Indien en gång inte för att söka sina rötter utan för att bilda sig en uppfattning om hur landet fungerar med jämställdhet och mångfald. Numer bor hon i Skövde och arbetar politiskt i FI för att kunna hjälpa till att förändra olika saker i samhället.

Först ut var Hilda Rolfsdotter som är född i södra Indien men adopterades tidigt av en Tibrofamilj och tillbringade sin uppväxt i Tibro. Hon eller omgivningen reagerade aldrig på vilken hudfärg hon hade i tidiga år.

– När jag blev äldre märkte jag viss en förändring i attityden mot mig och förstod att mitt kön och hudfärg påverkade andras och mitt eget sätt att vara och hur andra personer förhöll sig till mig som person fortsatte Hilda.

Flyttade till Stockholm

Hon beslöt därför att göra något radikalt och flyttade till Stockholm. Där blev hon mer anonym eftersom det finns mer personer med olika hudfärg än på mindre ställen.

I Stockholm började hon ägna sig åt hur man ska kunna få en förståelse för att alla är lika mycket värda även om kön och hudfärgen skiljer sig åt, både på fritiden och i arbetslivet. Varför gör vi olika val i livet? Vad är det som driver oss? Varför är en del modigare än andra undrade hon – Hur får man fram budskapen till personer som har en helt avvikande inställning till rättvis behandling. Det är också viktigt med kunskap i olika frågor som härrör till jämställdhet både för beslutfattare och privatpersoner.

Besökt Indien

Hon har besökt Indien en gång inte för att söka sina rötter utan för att bilda sig en uppfattning om hur landet fungerar med jämställdhet och mångfald. Numer bor hon i Skövde och arbetar politiskt i FI för att kunna hjälpa till att förändra olika saker i samhället.

  • Elof Johansson