17 okt 2016 06:00

17 okt 2016 06:00

4,1 miljoner i lågstadiesatsning

SKOLAN: Tibro får pengar till fler anställda

Tibro kommun får 4,1 miljoner. Regeringens fördelning av medel i lågstadiesatsningen och den del av satsningen som berör fritidshem 2016–2017 är klar.

Regeringens satsning på fler anställda i förskoleklass, lågstadiet och fritidshem har mött stort intresse. När Skolverket nu betalar ut medel får samtliga kommuner i Västra Götalands län del av satsningen.

Nytt för i år är att regeringen, utöver medel till anställningar i lågstadiet, även tillfört medel till anställningar i fritidshem. Totalt beviljas länets kommuner 421,2 miljoner i lågstadiesatsningen och den del som berör fritidshem.

Förra hösten införde regeringen ett statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (lågstadiesatsningen).

Syftet med satsningen är att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev.

När nu medel ska betalas ut för andra året i lågstadiesatsningen ingår även fritidshemmen och i år går hela summan till personal. Delar av lågstadiesatsningen är öronmärkt för att stödja skolor med stora behov och främja jämlikhet.

Medel kommer användas både till att behålla den personal som anställdes med medlen förra året och till att anställa ny personal.

Regeringens satsning på fler anställda i förskoleklass, lågstadiet och fritidshem har mött stort intresse. När Skolverket nu betalar ut medel får samtliga kommuner i Västra Götalands län del av satsningen.

Nytt för i år är att regeringen, utöver medel till anställningar i lågstadiet, även tillfört medel till anställningar i fritidshem. Totalt beviljas länets kommuner 421,2 miljoner i lågstadiesatsningen och den del som berör fritidshem.

Förra hösten införde regeringen ett statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning (lågstadiesatsningen).

Syftet med satsningen är att höja utbildningens kvalitet för de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1–3 mer tid för varje elev.

När nu medel ska betalas ut för andra året i lågstadiesatsningen ingår även fritidshemmen och i år går hela summan till personal. Delar av lågstadiesatsningen är öronmärkt för att stödja skolor med stora behov och främja jämlikhet.

Medel kommer användas både till att behålla den personal som anställdes med medlen förra året och till att anställa ny personal.