18 okt 2016 06:00

18 okt 2016 06:00

IFO anställer två IPS-coacher och en "fältare"

SOCIALNÄMNDEN: Bättre för brukarna att vara på arbetsplatser

Individ och familjeomsorgen satsar från årsskiftet på en ny permanent verksamhet för att stötta personer med psykiska funktionshinder eller missbruksproblematik.
– Vi rekryterar just nu två IPS-coacher, upplyser individ- och familjeomsorgens chef i Tibro Jurgita Jonsson.

IPS är en behandlingsmodell med arbetslivsinriktad rehabilitering och förkortningen står för ”Individual placement and support”.

I korthet innebär den att en stödperson vägleder brukaren att hitta och behålla ett arbete och upptäcka sina egna resurser.

Förändringen av den nuvarande dagliga sysselsättningen för brukarna på Aktivitetshusets andra våning ska genomföras mycket varsamt och lyhört och den får ta tid.

Starten på den öppna verksamheten sker parallellt med den gamla med mjuk övergång och vara helt sjösatt först i december 2017.

– Vi tror att IPS-metoden är bra för majoriteten av våra deltagare på Aktivitetshusets andra våning. Men vi tvingar ingen att delta utan allt sker i samförstånd och i lugn och ro, det är stor vidd på behoven, betonar Jurgita.

Coacherna tillhör rent organisatoriskt vuxenenheten med enhetschef Hanna Nellvén som ansvarig och ingår i samma arbetsgrupp som resursteamet vuxen med samordnare Emma Nilsson.

Utöver den permanenta verksamheten med IPS-coacher projektanställs en fältassistent i två år som ska arbeta uppsökande och förebyggande. Fältassistentens uppdrag blir att samverka med frivilliga verksamheter som föreningar, samfund och kyrkor och verka för att skapa öppna mötesplatser

– Målgruppen är vuxna med psykiska funktionshinder eller missbruksproblematik.

Fältassistenten ska även stötta brukare som tillhör personkretsarna enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, som önskar vara på en extern arbetsplats hellre än på dagverksamheten.

Omkring 30 personer får stöttning via den verksamhet som i dag bedrivs på kommunens Aktivitetshus andra våning. Vissa är där alla dagar, andra kommer bara enstaka timmar.

IPS är en behandlingsmodell med arbetslivsinriktad rehabilitering och förkortningen står för ”Individual placement and support”.

I korthet innebär den att en stödperson vägleder brukaren att hitta och behålla ett arbete och upptäcka sina egna resurser.

Förändringen av den nuvarande dagliga sysselsättningen för brukarna på Aktivitetshusets andra våning ska genomföras mycket varsamt och lyhört och den får ta tid.

Starten på den öppna verksamheten sker parallellt med den gamla med mjuk övergång och vara helt sjösatt först i december 2017.

– Vi tror att IPS-metoden är bra för majoriteten av våra deltagare på Aktivitetshusets andra våning. Men vi tvingar ingen att delta utan allt sker i samförstånd och i lugn och ro, det är stor vidd på behoven, betonar Jurgita.

Coacherna tillhör rent organisatoriskt vuxenenheten med enhetschef Hanna Nellvén som ansvarig och ingår i samma arbetsgrupp som resursteamet vuxen med samordnare Emma Nilsson.

Utöver den permanenta verksamheten med IPS-coacher projektanställs en fältassistent i två år som ska arbeta uppsökande och förebyggande. Fältassistentens uppdrag blir att samverka med frivilliga verksamheter som föreningar, samfund och kyrkor och verka för att skapa öppna mötesplatser

– Målgruppen är vuxna med psykiska funktionshinder eller missbruksproblematik.

Fältassistenten ska även stötta brukare som tillhör personkretsarna enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, som önskar vara på en extern arbetsplats hellre än på dagverksamheten.

Omkring 30 personer får stöttning via den verksamhet som i dag bedrivs på kommunens Aktivitetshus andra våning. Vissa är där alla dagar, andra kommer bara enstaka timmar.