05 jan 2017 06:00

05 jan 2017 06:00

Liten litterär salong 2017

VILLANN´S: Bokcafé för alla som vill

Årets första bokcafé välkomnade i veckan allmänheten till VillAnn`s café. Ett 20-tal personer brukar träffas där första tisdagen varje månad för att prata om böcker som man läst.

Tisdagskvällens tema var marint – sjö, vatten och hav.

Deltagarna hade fått i uppgift över helgerna att läsa böcker på temat och sedan ge sin syn på innehåll och berättande.

En av de lästa böckerna var ”Vi de drunknade” av den danskfödde författaren Carsten Jenssen som sammanfattades av Bo Nordstrand vilken gav en målande skildring av boken.

Det var både romaner, skönlitteratur, deckare och berättelser som kunde härledas till hav och vatten som på detta sätt relaterades.

Några hade läst samma bok och hade lite olika uppfattningar om den:

– Det är så inspirerande att höra vad andra tycker när vi läst samma bok, tyckte Anna Olsson och tillade att det nog också kan bli lite andra vinklingar på innehållet än vad författaren kanske hade tänkt sig.

Alla som vill är välkomna till dessa öppna boksamtal för att diskutera böcker, tipsa om böcker och låta sig inspireras.

Arrangemanget sker i samarbete mellan studieförbundet Vuxenskolan, Elanders bokhandel, VillAnn's Café och Tibro bibliotek.

Vid nästa träff den första tisdagen i februari ska boken ”Min fantastiska väninna” av den italienska författaren Elena Ferrante recenseras.

På marsmötet kommer författare från Västergötland att tas upp.

Tisdagskvällens tema var marint – sjö, vatten och hav.

Deltagarna hade fått i uppgift över helgerna att läsa böcker på temat och sedan ge sin syn på innehåll och berättande.

En av de lästa böckerna var ”Vi de drunknade” av den danskfödde författaren Carsten Jenssen som sammanfattades av Bo Nordstrand vilken gav en målande skildring av boken.

Det var både romaner, skönlitteratur, deckare och berättelser som kunde härledas till hav och vatten som på detta sätt relaterades.

Några hade läst samma bok och hade lite olika uppfattningar om den:

– Det är så inspirerande att höra vad andra tycker när vi läst samma bok, tyckte Anna Olsson och tillade att det nog också kan bli lite andra vinklingar på innehållet än vad författaren kanske hade tänkt sig.

Alla som vill är välkomna till dessa öppna boksamtal för att diskutera böcker, tipsa om böcker och låta sig inspireras.

Arrangemanget sker i samarbete mellan studieförbundet Vuxenskolan, Elanders bokhandel, VillAnn's Café och Tibro bibliotek.

Vid nästa träff den första tisdagen i februari ska boken ”Min fantastiska väninna” av den italienska författaren Elena Ferrante recenseras.

På marsmötet kommer författare från Västergötland att tas upp.

  • Elof Johansson