07 jan 2017 06:00

07 jan 2017 06:00

Företaget sålde fel säng - Tibrobo får tillbaka pengar

TVIST: Får rätt av ARN

En Tibrobo får rätt av Allmänna reklamationsnämnden, ARN, i en tvist mot ett sängföretag i Falköping. ARN rekommenderar företaget att betala tillbaka 3000 kronor.

Tibrobon köpte i april 2015 en säng av Falköpingsföretaget för 7700 kronor. Samma dag upptäckte köparen att madrassen inte hade den efterfrågade fastheten utan var hårdare. Tibrobon kontaktade då företaget som medgav att ett fel hade begåtts och lovade att madrassen skulle bytas ut.

Falköpingsföretaget köptes sedermera av ett Tibroföretag. Eftersom ingen ny säng har erbjudits Tibrobon begär nu denne en hävning och återbetalning av köpet. Detta motsätter sig Tibroföretaget eftersom sängen sålts av ett annat bolag.

ARN ger dock Tibrobon rätt och rekommenderar det säljande Falköpingsföretaget att betala tillbaka 3000 kronor till anmälaren.

Tibrobon köpte i april 2015 en säng av Falköpingsföretaget för 7700 kronor. Samma dag upptäckte köparen att madrassen inte hade den efterfrågade fastheten utan var hårdare. Tibrobon kontaktade då företaget som medgav att ett fel hade begåtts och lovade att madrassen skulle bytas ut.

Falköpingsföretaget köptes sedermera av ett Tibroföretag. Eftersom ingen ny säng har erbjudits Tibrobon begär nu denne en hävning och återbetalning av köpet. Detta motsätter sig Tibroföretaget eftersom sängen sålts av ett annat bolag.

ARN ger dock Tibrobon rätt och rekommenderar det säljande Falköpingsföretaget att betala tillbaka 3000 kronor till anmälaren.

  • Anna Leijon