15 mar 2017 14:29

15 mar 2017 14:29

"Vi ska fortsätta"

SKATTEGÅRDSPROJEKTET: Kommentar från kommunalrådet

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) kommenterar idag uttalandet från de tre borgerliga partierna L, M och KD om Skattegårdsprojektets viktiga fortlevnad.

Att Skattegårdsprojektet varit lyckosamt skriver även Tibros regering under på. Eriksson håller helt och hållet med L, M, KD om detta faktum.

Det viktiga arbetet ska inte få försvinna efter 2016 lovar han:

– Jag delar helt och fullt uppfattningen att Skattegårdsprojektet varit mycket lyckat och att detta arbete måste få fortsätta.

– Meningen var faktiskt att det skulle tas upp i ksau redan nu på tisdag men alla parter kunde inte komma så ett nytt datum sattes till tisdagen den fjärde april.

Blir det permanent?

– Det goda arbetet ska få få fortsätta i någon form.

– Även Tibrobyggen och integrationsenheten anser att projektet varit bra och vi tänker lösa det här tillsammans.

Att Skattegårdsprojektet varit lyckosamt skriver även Tibros regering under på. Eriksson håller helt och hållet med L, M, KD om detta faktum.

Det viktiga arbetet ska inte få försvinna efter 2016 lovar han:

– Jag delar helt och fullt uppfattningen att Skattegårdsprojektet varit mycket lyckat och att detta arbete måste få fortsätta.

– Meningen var faktiskt att det skulle tas upp i ksau redan nu på tisdag men alla parter kunde inte komma så ett nytt datum sattes till tisdagen den fjärde april.

Blir det permanent?

– Det goda arbetet ska få få fortsätta i någon form.

– Även Tibrobyggen och integrationsenheten anser att projektet varit bra och vi tänker lösa det här tillsammans.