17 mar 2017 11:07

17 mar 2017 11:07

Hälften av politikerna i Tibro vill öka byggtakten

FASTIGHETSBRANSCHEN: Genomförde enkät

Hälften av de kommunpolitiker i Tibro som svarade på Fastigos enkät anser att byggtakten är för låg.

Lika många anser att kommunen bör arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Det visar en årlig undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

När motsvarande undersökning gjordes förra året ansåg 38 procent av politikerna i Tibro att byggtakten behövde öka. Årets resultat är alltså en ökning med tolv procentenheter. I genomsnitt vill 64 procent av de svenska kommunpolitikerna att byggtakten i deras kommun ska öka.

Mona Finnström, vd på Fastigo.

– För att lösa kompetenskrisen behöver fastighetsbranschen rekrytera 11 000 personer de närmaste tio åren. – Politiker, näringsliv och utbildningsväsende måste samarbeta ännu mer för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov.

Undersökningen genomfördes den 3–12 februari och besvarades av 3 392 politiker i fullmäktige och samhällsbyggnadsnämnder eller motsvarande i hela Sverige. Undersökningen skickades till 15 829 respondenter vilket gav en svarsfrekvens på 24 procent.

Lika många anser att kommunen bör arbeta mer med att skapa nya bostäder inom det befintliga beståndet. Det visar en årlig undersökning från Fastigo, fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation.

När motsvarande undersökning gjordes förra året ansåg 38 procent av politikerna i Tibro att byggtakten behövde öka. Årets resultat är alltså en ökning med tolv procentenheter. I genomsnitt vill 64 procent av de svenska kommunpolitikerna att byggtakten i deras kommun ska öka.

Mona Finnström, vd på Fastigo.

– För att lösa kompetenskrisen behöver fastighetsbranschen rekrytera 11 000 personer de närmaste tio åren. – Politiker, näringsliv och utbildningsväsende måste samarbeta ännu mer för att hitta sätt att möta den efterfrågade byggtakten, så som fler snabbspår för nyanlända och utbildningar kopplade till arbetsmarknadens behov.

Undersökningen genomfördes den 3–12 februari och besvarades av 3 392 politiker i fullmäktige och samhällsbyggnadsnämnder eller motsvarande i hela Sverige. Undersökningen skickades till 15 829 respondenter vilket gav en svarsfrekvens på 24 procent.