13 apr 2017 10:20

13 apr 2017 10:21

15 nya villatomter i Häggetorp

HÄGGETORP

En planutställning pågår just nu för en del av Häggetorp 1:110. Ett område som ligger söder om Häggetorpsskolan och väster om gruppboendet Gärdsmygen. Det omfattar 15 villatomter och en tomt för 6-8 lägenheter i radhus, parhus eller liknande. I söder sparas huvuddelen av den befintliga gräsytan för bollplan med mera. Planhandlingarna är tillgängliga för den som vill granska dem fram till och med den 5 maj.

En planutställning pågår just nu för en del av Häggetorp 1:110. Ett område som ligger söder om Häggetorpsskolan och väster om gruppboendet Gärdsmygen. Det omfattar 15 villatomter och en tomt för 6-8 lägenheter i radhus, parhus eller liknande. I söder sparas huvuddelen av den befintliga gräsytan för bollplan med mera. Planhandlingarna är tillgängliga för den som vill granska dem fram till och med den 5 maj.