18 apr 2017 18:18

18 apr 2017 18:18

SD:s överklagande avslås

FÖRVALTNINGSRÄTTEN: Fågelviksgymnasiet

Förvaltningsrätten i Jönköping avslår Åse Nicklassons, SD, överklagande av fullmäktiges beslut från mars 2016 att avveckla Fågelviksgymnasiet.

Anledningen är att överklagandet och hennes begäran om inhibition kom in alldeles för sent till Förvaltningsrätten. Ett år för sent ungefär.

Sista dag att kunna överklaga fullmäktiges beslut om nedläggningen av Fågelvik var den 22 april 2016.

Beslutet anslogs den 1 april 2016 och togs ner den 25 april i fjol och överklagandet kom in först den 6 april 2017.

Laglighetsprövning enligt Kommunallagen säger att ett överklagande ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten säger också att det finns inga särskilda bestämmelser om överklagande av sådan kommunala beslut som det nu överklagade.

Överklagandet ska därför ske som vanlig laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Anledningen är att överklagandet och hennes begäran om inhibition kom in alldeles för sent till Förvaltningsrätten. Ett år för sent ungefär.

Sista dag att kunna överklaga fullmäktiges beslut om nedläggningen av Fågelvik var den 22 april 2016.

Beslutet anslogs den 1 april 2016 och togs ner den 25 april i fjol och överklagandet kom in först den 6 april 2017.

Laglighetsprövning enligt Kommunallagen säger att ett överklagande ska ha kommit in till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten säger också att det finns inga särskilda bestämmelser om överklagande av sådan kommunala beslut som det nu överklagade.

Överklagandet ska därför ske som vanlig laglighetsprövning enligt kommunallagen.