14 jun 2017 10:34

14 jun 2017 10:34

Minizoo öppnar i augusti

MINIZOO: Ombyggnaden tar längre tid än man trott

Försenat. Öppningen av Minizoo efter den omfattande upprustningen kan ske först i augusti meddelar Tibro kommun. Anledningen är den rådande högkonjunkturen tillsammans med att bygglov och tillstånd kommit senare än vad man hoppats.

Minizoo har sedan 20 år drivits som ett arbetsmarknadsprojekt och blivit ett populärt besöksmål med sina runt 30 000 besök om året.

Kommunens målsättning var att öppna parken till sommaren 2017. Men rådande högkonjuktur har medfört att det varit ont om personal på arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadschef Jan Andersson:.

– Vi får nu flytta den officiella invigning till september men vi tänker smygöppna parken så fort alla markarbeten och tillstånd är klara.

En stor utmaning som arbetsmarknadsenheten haft är att personerna i arbetslagen fått bytas flera gånger under byggtiden förklarar arbetsledare Roland Gustafsson.

– Det här är ett bra uppdrag för våra deltagare, men eftersom det är högkonjunktur har många fått jobb under tiden så vi har fått introducera nya arbetslag flera gånger om och haft väldigt få deltagare under vissa veckor.

Fullmäktige anslog i maj 2016 4,25 miljoner till upprustningen och enligt ursprungsförslaget, framtaget av Hushållningssällskapet, skulle renoveringen göras på tre år. Men kommunpolitikerna ville att den skulle ske på två år; 2016-2017.

En annan orsak till förseningen är att bygglovet för de sex husen kom först den 14 februari i år.

– Ett halvår är kort tid för projekteringen av ett sådant här stort projekt, konstaterar Jan Andersson. Vi hade hoppats komma igång med husbyggnationen i december men det blev först den 16 februari, två dagar efter att det sista bygglovet var klart och vi kunde starta med det invändiga arbetet när stomresningen var klar den 20 mars.

Hushållningssällskapet har stått för den nya utformningen av parken och djurhusen för att alla djurhållningsregler ska uppfyllas.

– Vi fick positiva besked och en del tips på mindre justeringar när Länsstyrelsen var här på en första inspektion den 31 maj.

Rolf Eriksson, avslutningsvis:

– Parken har varit ett uppskattat besöksmål under många år och efter upprustningen blir det en mötesplats som vi verkligen kan vara stolta över.

Parken har fått ny entré, fyra nya djurhus, förråd för foder och strö, hus med personalutrymme och café och ett nytt staket. Gångvägar har fått grusbeläggning, dammen är renoverad, det byggs sommarhägn för fåren och getterna på andra sidan Gärebäcken och parken har två uppfräschade grillplatser plus en nygjord.

Minizoo har sedan 20 år drivits som ett arbetsmarknadsprojekt och blivit ett populärt besöksmål med sina runt 30 000 besök om året.

Kommunens målsättning var att öppna parken till sommaren 2017. Men rådande högkonjuktur har medfört att det varit ont om personal på arbetsmarknadsenheten.

Arbetsmarknadschef Jan Andersson:.

– Vi får nu flytta den officiella invigning till september men vi tänker smygöppna parken så fort alla markarbeten och tillstånd är klara.

En stor utmaning som arbetsmarknadsenheten haft är att personerna i arbetslagen fått bytas flera gånger under byggtiden förklarar arbetsledare Roland Gustafsson.

– Det här är ett bra uppdrag för våra deltagare, men eftersom det är högkonjunktur har många fått jobb under tiden så vi har fått introducera nya arbetslag flera gånger om och haft väldigt få deltagare under vissa veckor.

Fullmäktige anslog i maj 2016 4,25 miljoner till upprustningen och enligt ursprungsförslaget, framtaget av Hushållningssällskapet, skulle renoveringen göras på tre år. Men kommunpolitikerna ville att den skulle ske på två år; 2016-2017.

En annan orsak till förseningen är att bygglovet för de sex husen kom först den 14 februari i år.

– Ett halvår är kort tid för projekteringen av ett sådant här stort projekt, konstaterar Jan Andersson. Vi hade hoppats komma igång med husbyggnationen i december men det blev först den 16 februari, två dagar efter att det sista bygglovet var klart och vi kunde starta med det invändiga arbetet när stomresningen var klar den 20 mars.

Hushållningssällskapet har stått för den nya utformningen av parken och djurhusen för att alla djurhållningsregler ska uppfyllas.

– Vi fick positiva besked och en del tips på mindre justeringar när Länsstyrelsen var här på en första inspektion den 31 maj.

Rolf Eriksson, avslutningsvis:

– Parken har varit ett uppskattat besöksmål under många år och efter upprustningen blir det en mötesplats som vi verkligen kan vara stolta över.

Parken har fått ny entré, fyra nya djurhus, förråd för foder och strö, hus med personalutrymme och café och ett nytt staket. Gångvägar har fått grusbeläggning, dammen är renoverad, det byggs sommarhägn för fåren och getterna på andra sidan Gärebäcken och parken har två uppfräschade grillplatser plus en nygjord.