15 jun 2017 15:29

15 jun 2017 15:29

JO delar ut kritik

JO: Beslutet hann inte vinna laga kraft

Överförmyndaren i Tibro entledigade lite för snabbt en god man för ett ensamkommande barn efter att Migrationsverket bedömt att barnet var 18 år.

Det nya födelsedatumet blev satt till 1980-02-14 men beslutet om entledigandet hann inte vinna laga kraft. Migrationsverket meddelade den 31 mars i fjol att födelsedatumet för X hade korrigerats i asylärendet. Den person som anmält Överförmyndaren för handläggningen uppger bland annat att XX entledigades som god man för X direkt efter att Migrationsverket bedömt åldern. JO tillägger att även om rättsläget inte var entydigt kan överförmyndaren inte undgå kritik för att man inte gjort självständig bedömning av åldern och först därefter fattat ett eget och överklagbart beslut om godmanskapets upphörande.

Det nya födelsedatumet blev satt till 1980-02-14 men beslutet om entledigandet hann inte vinna laga kraft. Migrationsverket meddelade den 31 mars i fjol att födelsedatumet för X hade korrigerats i asylärendet. Den person som anmält Överförmyndaren för handläggningen uppger bland annat att XX entledigades som god man för X direkt efter att Migrationsverket bedömt åldern. JO tillägger att även om rättsläget inte var entydigt kan överförmyndaren inte undgå kritik för att man inte gjort självständig bedömning av åldern och först därefter fattat ett eget och överklagbart beslut om godmanskapets upphörande.