19 jun 2017 16:19

19 jun 2017 16:19

Får bara vattna med vattenkanna

VA-VERKET

Nu går Tibro kommuns VA-verk ut med nya regler för hur bevattningen i Tibros trädgårdar får ske i sommar.

Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät inklusive Hönsa och Fagersanna som inte längre får vattna i sina trädgårdar med slang och vattenspridare. Dock är det fortfarande tillåtet att vattna sina land med en vattenkanna.

I Tibro produceras dricksvatten i tre vattenverk. Rankås vattenverk som är det största, täcker cirka 90 procent av kommunens vattenbehov med grundvatten från rullstensåsen i Rankåsområdet. Utöver vattenverket i Rankås finns det vattenverk i Fagersanna och Hönsa som baseras på grundvatten.

Detta gäller alla som är anslutna till Tibro kommuns vattenledningsnät inklusive Hönsa och Fagersanna som inte längre får vattna i sina trädgårdar med slang och vattenspridare. Dock är det fortfarande tillåtet att vattna sina land med en vattenkanna.

I Tibro produceras dricksvatten i tre vattenverk. Rankås vattenverk som är det största, täcker cirka 90 procent av kommunens vattenbehov med grundvatten från rullstensåsen i Rankåsområdet. Utöver vattenverket i Rankås finns det vattenverk i Fagersanna och Hönsa som baseras på grundvatten.