10 jul 2017 14:59

10 jul 2017 14:59

Arbetsplatsolycka anmäls till Arbetsmiljöverket

TIBRO: Tillbud på möbelföretag

En händelse på ett möbelföretag i Tibro har nu anmälts till Arbetsmiljöverket som arbetsolycka alternativt allvarligt tillbud.

Det var i slutet av juni som en av företagets anställda skulle förflytta material från en del av fabriken till en annan del.

Detta skulle göras med hjälp av en truck, en så kallad ledstaplare, som för tillfället var olastad. När trucken passerade en ojämnhet i golvet slog den stopp.

Skadade ryggen

Den anställde ramlade då av trucken, föll ner på betonggolvet och slog i samband med detta i ryggen.

Eftersom att fallet var så pass hårt så larmades en ambulans till platsen för att ta om hand den skadade.

Det var i slutet av juni som en av företagets anställda skulle förflytta material från en del av fabriken till en annan del.

Detta skulle göras med hjälp av en truck, en så kallad ledstaplare, som för tillfället var olastad. När trucken passerade en ojämnhet i golvet slog den stopp.

Skadade ryggen

Den anställde ramlade då av trucken, föll ner på betonggolvet och slog i samband med detta i ryggen.

Eftersom att fallet var så pass hårt så larmades en ambulans till platsen för att ta om hand den skadade.

  • Anna Leijon