10 jul 2017 06:00

10 jul 2017 06:00

Stort behov av arbetskraft

ARBETSMARKNAD: Almedalen

För första gången besökte Mikael Hultberg från Tibro Almedalsveckan. Fokus för besöket låg på att lära sig mer om kompetensförsörjning.

Tillsammans med fyra kollegor på Skaraborgs kommunalförbund fanns Mikael Hultberg på plats i Visby när Almedalsveckan gick av stapeln förra veckan. För hans del låg fokus på att lära sig mer om kompetensförsörjning inom industrin.

– Det som det talats mest om under veckan har varit utmaningar med att digitalisera och skapa hållbara verksamheter, säger Hultberg.

Han säger även att det varit fokus på att förändra förutsättningarna för vuxenutbildningar.

– Tiden då man jobbade hela livet på samma arbetsplats är förbi, nu måste det bli lättare att kunna byta yrke i vuxen ålder.

Tillsammans med fyra kollegor på Skaraborgs kommunalförbund fanns Mikael Hultberg på plats i Visby när Almedalsveckan gick av stapeln förra veckan. För hans del låg fokus på att lära sig mer om kompetensförsörjning inom industrin.

– Det som det talats mest om under veckan har varit utmaningar med att digitalisera och skapa hållbara verksamheter, säger Hultberg.

Han säger även att det varit fokus på att förändra förutsättningarna för vuxenutbildningar.

– Tiden då man jobbade hela livet på samma arbetsplats är förbi, nu måste det bli lättare att kunna byta yrke i vuxen ålder.

  • Anna Leijon