10 jul 2017 14:53

10 jul 2017 14:53

Tog en titt inuti tornet

RANSBERG: Besökare lärde sig mer om kyrkan

Ransberg kyrkas kyrktorn byggdes i slutet av 1300-talet. Besökare kunde ta sig en titt i den gamla byggnaden under helgen.

Kyrktornet är 24 meter högt och är en av de klockstaplar i närområdet som inte är hopbyggt med kyrkan. Liknande staplar finns också i Brevik, Grevbäck och Norra Fågelås.

Dessa fyra staplar ingick i Svenska kyrkans Tornrunda som arrangerades i helgen.

I Ransberg fanns Inger Ljungberg på plats för att berätta om tornets långa historia.

De 20-talet besökare som kom till visningens invigning fick veta att tornet byggdes i slutet av 1300-talet. Något som man inte visste förrän renoveringen 2013, då man också gjorde en arkeologisk utgrävning.

– Vi trodde att det var från 1600-talet men det visade sig att det var förfärligt mycket äldre, sa Inger.

I den arkeologiska utgrävningen hittade de, förutom massor med skräp, en del äldre redskap och spikar som använts i bygget. Inuti tornet fanns dessa inglasade att titta på för besökarna under visningen.

Vid utgrävningen hittade de också två gravar under tornet.

– Vi vet inte om det var en skam eller om det var fint att begravas där. Vi vet inte vilka det var och det undersökte vi inte.

Kyrkklockorna är från 1800-talet och sköts i dag elektroniskt. Förr var det drängar från gårdar i området som stod för klockringningen.

– Då var det tävling gårdarna emellan om vem som orkade ringa längst och hårdast.

Kyrktornet är 24 meter högt och är en av de klockstaplar i närområdet som inte är hopbyggt med kyrkan. Liknande staplar finns också i Brevik, Grevbäck och Norra Fågelås.

Dessa fyra staplar ingick i Svenska kyrkans Tornrunda som arrangerades i helgen.

I Ransberg fanns Inger Ljungberg på plats för att berätta om tornets långa historia.

De 20-talet besökare som kom till visningens invigning fick veta att tornet byggdes i slutet av 1300-talet. Något som man inte visste förrän renoveringen 2013, då man också gjorde en arkeologisk utgrävning.

– Vi trodde att det var från 1600-talet men det visade sig att det var förfärligt mycket äldre, sa Inger.

I den arkeologiska utgrävningen hittade de, förutom massor med skräp, en del äldre redskap och spikar som använts i bygget. Inuti tornet fanns dessa inglasade att titta på för besökarna under visningen.

Vid utgrävningen hittade de också två gravar under tornet.

– Vi vet inte om det var en skam eller om det var fint att begravas där. Vi vet inte vilka det var och det undersökte vi inte.

Kyrkklockorna är från 1800-talet och sköts i dag elektroniskt. Förr var det drängar från gårdar i området som stod för klockringningen.

– Då var det tävling gårdarna emellan om vem som orkade ringa längst och hårdast.

  • Tobias Larsson Franzén