13 jul 2017 11:00

13 jul 2017 11:00

Internationellt intresse

TEKNIK: Bike around uppmärksammas i dokumentärfilm

Dokumentärfilmare från USA och England har varit i Tibro för att uppmärksamma Bike around-cykeln på Äldrecentrum. På plats fanns även representanter för Google för att se om konceptet kan vara intressant utomlands.

Bike around cykeln är ett hjälpmedel i första hand för de som har svårt att ta sig ut. De som använder den cykeln har en bildskärm framför sig, med till exempel Tibros gator och torg, som de då får känslan av att cykla på. Det går att skifta till andra städer och miljöer så de på det viset kan komma ut i världen på ett enkelt sätt. Tibro har haft denna utrustning i ett och ett halvt år och har totalt fem stycken på de olika äldreboendena. Totalt finns ett femtiotal apparater i Sverige.

Utvärdering

Denna uppfinning är framtagen av Anne-Christine Hertz på Hälsotekniskt centrum i Halland och är en utveckling från dataspelen och tillverkas av Camanio Care. Dokumentärfilmare från USA och England hade fått kännedom om att i Tibro finns dylik utrustning och tog kontakt med Äldrecentrum för att få komma och göra en utvärdering för att kunna realisera det i Amerika och England.

Revolutionerade

– Detta ä r en revolutionerande uppfinning som verkligen passar in både på den Amerikanska och Engelska sjukvården och rehabiliteringen, var kommentaren från representanterna som var där.

Anpassa produkter

En annan stor representant som var med var Google som tar fram stadskartorna och som kan genom utveckling anpassa mycket av sina produkter till utrustningen.

Trevligt

Några av de som använder cykeln intervjuades om hur de upplever cykelturen och vad den har för effekt för deras välbefinnande.

– Det är bra sätt att motionera på och trevligt att se hur det ser ut i Tibro nu för tiden. Vi kommer också till många andra platser som är intressant, var uppfattningen bland brukarna.

Bike around cykeln är ett hjälpmedel i första hand för de som har svårt att ta sig ut. De som använder den cykeln har en bildskärm framför sig, med till exempel Tibros gator och torg, som de då får känslan av att cykla på. Det går att skifta till andra städer och miljöer så de på det viset kan komma ut i världen på ett enkelt sätt. Tibro har haft denna utrustning i ett och ett halvt år och har totalt fem stycken på de olika äldreboendena. Totalt finns ett femtiotal apparater i Sverige.

Utvärdering

Denna uppfinning är framtagen av Anne-Christine Hertz på Hälsotekniskt centrum i Halland och är en utveckling från dataspelen och tillverkas av Camanio Care. Dokumentärfilmare från USA och England hade fått kännedom om att i Tibro finns dylik utrustning och tog kontakt med Äldrecentrum för att få komma och göra en utvärdering för att kunna realisera det i Amerika och England.

Revolutionerade

– Detta ä r en revolutionerande uppfinning som verkligen passar in både på den Amerikanska och Engelska sjukvården och rehabiliteringen, var kommentaren från representanterna som var där.

Anpassa produkter

En annan stor representant som var med var Google som tar fram stadskartorna och som kan genom utveckling anpassa mycket av sina produkter till utrustningen.

Trevligt

Några av de som använder cykeln intervjuades om hur de upplever cykelturen och vad den har för effekt för deras välbefinnande.

– Det är bra sätt att motionera på och trevligt att se hur det ser ut i Tibro nu för tiden. Vi kommer också till många andra platser som är intressant, var uppfattningen bland brukarna.

  • Elof Johansson