15 jul 2017 06:00

15 jul 2017 06:00

Blev påkörd av ismaskin

ARBETSMILJÖ: Tibro kommun krävs på åtgärder

Arbetsmiljöverket kräver att Tibro kommun vidtar åtgärder efter att en fritidsvaktmästare skadats svårt i samband med service av en ismaskin i ishallen.
– Det kommer inte kunna ske igen, säger Dag Svensson.

Det var i slutet av juni som olyckan, som kunde ha slutat mycket illa för den drabbade fritidsvaktmästaren, var framme.

Handbroms släppte

I samband med att underhållsarbete skulle utföras på en ismaskin, så pallades maskinen upp på brädor för att göra det möjligt att komma åt utrustningen och utföra servicearbete. Handbromsen var åtdragen på sedvanligt sätt med ett reglage, men fritidsvaktmästaren råkade komma åt en mekanism som påverkade handbromsen att släppa.

Helt öppen

I sin anmälan till Arbetsmiljöverket konstaterar Tibro kommun att mekanismen som kunde påverka handbromsen är helt öppen.

Inre blödningar

Ismaskinen var visserligen säkrad med trästopp vid hjulen, men eftersom underlaget, där maskinen var uppställd, inte var helt plant så kom maskinen i rullning och körde på fritidsvaktmästaren. Lyckligtvis fanns en kollega på plats som snabbt uppfattade vad som hände och kunde stoppa maskinen genom att dra i handbromsen, innan den helt körde över fritidsvaktmästaren. Maskinen rullade dock in i sidan på vaktmästaren som skadades så allvarligt att sjukhus uppsöktes. På Skaraborgs sjukhus kunde läkarna konstatera att det rörde sig om inre blödningar på lever och binjure.

Handlingsplan

Arbetsmiljöverket genomförde i början av juli en inspektion i ishallen och konstaterade då att det inte finns någon dokumenterad riskbedömning av arbetet. Med anledning av detta kräver man nu att Tibro kommun ska upprätta en handlingsplan där riskerna bedöms och åtgärdas. Det ska även framgå vem som är ansvarig för åtgärden och när den ska vara klar.

Enligt Dag Svensson, fastighetsingenjör på Tibro kommun, har vissa åtgärder redan vidtagits.

– Vi har förbjudit dem att palla upp maskinen på det sättet, i framtiden ska det ske på riktiga bockar, så det kommer inte kunna ske igen, försäkrar han.

Han menar dock att de anställda har använt sig av metoden tidigare.

– De har gjort på samma sätt i 20 år utan att något inträffat, men det behöver ju å andra sidan inte betyda att det är en bra metod och det var tråkigt att det hann ske en olycka innan det insågs.

Alltid broddar

De har även förtydligat kraven för att vistas på isen och i framtiden måste de anställda alltid ha hjälm och broddar på sig.

Tillbaka i tjänst

Den drabbade fritidsvaktmästaren har nu återhämtat sig och är tillbaka i tjänst.

– Det var det viktigaste, menar Svensson.

Tibro kommun har fram till den 14 september på sig att återkomma till Arbetsmiljöverket med ett svar, annars riskerar man beslut om föreläggande eller förbud.

Det var i slutet av juni som olyckan, som kunde ha slutat mycket illa för den drabbade fritidsvaktmästaren, var framme.

Handbroms släppte

I samband med att underhållsarbete skulle utföras på en ismaskin, så pallades maskinen upp på brädor för att göra det möjligt att komma åt utrustningen och utföra servicearbete. Handbromsen var åtdragen på sedvanligt sätt med ett reglage, men fritidsvaktmästaren råkade komma åt en mekanism som påverkade handbromsen att släppa.

Helt öppen

I sin anmälan till Arbetsmiljöverket konstaterar Tibro kommun att mekanismen som kunde påverka handbromsen är helt öppen.

Inre blödningar

Ismaskinen var visserligen säkrad med trästopp vid hjulen, men eftersom underlaget, där maskinen var uppställd, inte var helt plant så kom maskinen i rullning och körde på fritidsvaktmästaren. Lyckligtvis fanns en kollega på plats som snabbt uppfattade vad som hände och kunde stoppa maskinen genom att dra i handbromsen, innan den helt körde över fritidsvaktmästaren. Maskinen rullade dock in i sidan på vaktmästaren som skadades så allvarligt att sjukhus uppsöktes. På Skaraborgs sjukhus kunde läkarna konstatera att det rörde sig om inre blödningar på lever och binjure.

Handlingsplan

Arbetsmiljöverket genomförde i början av juli en inspektion i ishallen och konstaterade då att det inte finns någon dokumenterad riskbedömning av arbetet. Med anledning av detta kräver man nu att Tibro kommun ska upprätta en handlingsplan där riskerna bedöms och åtgärdas. Det ska även framgå vem som är ansvarig för åtgärden och när den ska vara klar.

Enligt Dag Svensson, fastighetsingenjör på Tibro kommun, har vissa åtgärder redan vidtagits.

– Vi har förbjudit dem att palla upp maskinen på det sättet, i framtiden ska det ske på riktiga bockar, så det kommer inte kunna ske igen, försäkrar han.

Han menar dock att de anställda har använt sig av metoden tidigare.

– De har gjort på samma sätt i 20 år utan att något inträffat, men det behöver ju å andra sidan inte betyda att det är en bra metod och det var tråkigt att det hann ske en olycka innan det insågs.

Alltid broddar

De har även förtydligat kraven för att vistas på isen och i framtiden måste de anställda alltid ha hjälm och broddar på sig.

Tillbaka i tjänst

Den drabbade fritidsvaktmästaren har nu återhämtat sig och är tillbaka i tjänst.

– Det var det viktigaste, menar Svensson.

Tibro kommun har fram till den 14 september på sig att återkomma till Arbetsmiljöverket med ett svar, annars riskerar man beslut om föreläggande eller förbud.

  • Anna Leijon