08 aug 2017 15:58

08 aug 2017 15:58

Grannarna blir störda

SKATTEGÅRDEN: Näridrottsplatsen

Den nya näridrottsplatsen i Skattegården är populär och ibland blir ljudnivån rätt hög.

De som bor närmast störs om kvällarna av verksamheten på spontanidrottsplatsen där inga ledare finns. Var och en som vill kan gå dit och leka och träna.

På Facebook diskuteras de upplevda störningarna i en tråd; en del grannar sitter inte längre ute om kvällarna, andra flyr till husvagnen vid Örlen och så vidare.

SLA bad kultur och fritidschef Pelle Ekholm om en kommentar:

– Ja, jag känner till det eftersom vi fått påringningar. Det är oroligt i området och det finns en del att göra där.

– Det vi gör i Skattegården ska vi fortsätta med men vi ska sätta oss ner och diskutera hur vi kan göra det ännu bättre bland annat med hjälp av civilsamhället.

De som bor närmast störs om kvällarna av verksamheten på spontanidrottsplatsen där inga ledare finns. Var och en som vill kan gå dit och leka och träna.

På Facebook diskuteras de upplevda störningarna i en tråd; en del grannar sitter inte längre ute om kvällarna, andra flyr till husvagnen vid Örlen och så vidare.

SLA bad kultur och fritidschef Pelle Ekholm om en kommentar:

– Ja, jag känner till det eftersom vi fått påringningar. Det är oroligt i området och det finns en del att göra där.

– Det vi gör i Skattegården ska vi fortsätta med men vi ska sätta oss ner och diskutera hur vi kan göra det ännu bättre bland annat med hjälp av civilsamhället.