10 aug 2017 13:39

10 aug 2017 13:39

Rankås motionsspår ses över

RANKÅS: Först röda 2,5:an sedan milen

Rankås fritidsområde fortsätter att fräschas upp.

Måndag den 14 augusti inleds underhållsarbete på det röda 2,5 kilometerpåret som breddas och får ny beläggning. Framkomligheten kan därmed bli begränsad. Det röda spåret ges ny ytbeläggning och breddas från tre till fem meter för att kunna användas till skidor och annat.

Efter röda spåret ska delar av det gröna milspåret också ses över.

Måndag den 14 augusti inleds underhållsarbete på det röda 2,5 kilometerpåret som breddas och får ny beläggning. Framkomligheten kan därmed bli begränsad. Det röda spåret ges ny ytbeläggning och breddas från tre till fem meter för att kunna användas till skidor och annat.

Efter röda spåret ska delar av det gröna milspåret också ses över.