06 sep 2017 17:15

06 sep 2017 17:15

Tre motioner fick ett svar

KSAU: Betygspåverkan, Arena Fågelvik och skolnära boende

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, vill att kommunstyrelsen avslår Åse Nicklassons, SD, motion om att undersöka hur lärarnas frånvaro påverkar elevernas betyg.

Nicklasson ville ha utrett förutsättningarna och möjligheterna att genomföra en undersökning i kommunens grundskolor. Hon ville se ett underlag som visar utvecklingen av resultaten på nationella prov och slutbetyg över tid per skola och sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola.

Kommunalrådet Rolf Eriksson, S:

– Enligt barn och utbildningsnämnden är lärarnas frånvaro inte påfallande hög.

Ytterligare två motioner besvarades av ksau och ska nu vandra vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Den ena är signerad av Inge Fransson och Torbjörn Andersson, båda L, och handlar om planeringen av Arena Fågelvik och att projektet inte enbart ska handla om idrott utan också om kultur. Svaret på motionen är att kulturverksamheter ingår i Arena Fågelviks koncept.

Den andra motionen är inlämnad av Maria Maric, KD, PeO Andersson, M, och Ann Ohlsson, L, som vill att skolnära boende skapas vid den kommande F-6 skolan i Baggebo mellan Hörnebo och Tibro. Svaret är att planarbetet nu inletts.

Nicklasson ville ha utrett förutsättningarna och möjligheterna att genomföra en undersökning i kommunens grundskolor. Hon ville se ett underlag som visar utvecklingen av resultaten på nationella prov och slutbetyg över tid per skola och sjukfrånvaron för lärare över samma period per skola.

Kommunalrådet Rolf Eriksson, S:

– Enligt barn och utbildningsnämnden är lärarnas frånvaro inte påfallande hög.

Ytterligare två motioner besvarades av ksau och ska nu vandra vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Den ena är signerad av Inge Fransson och Torbjörn Andersson, båda L, och handlar om planeringen av Arena Fågelvik och att projektet inte enbart ska handla om idrott utan också om kultur. Svaret på motionen är att kulturverksamheter ingår i Arena Fågelviks koncept.

Den andra motionen är inlämnad av Maria Maric, KD, PeO Andersson, M, och Ann Ohlsson, L, som vill att skolnära boende skapas vid den kommande F-6 skolan i Baggebo mellan Hörnebo och Tibro. Svaret är att planarbetet nu inletts.