08 sep 2017 14:45

08 sep 2017 14:45

Förbjuder lastbilar

P-FÖRBUD: Byggnads- och trafiknämnden

Långtradarnas varmkörning tidiga om morgnar stör de boende.

En ny lokal trafikföreskrift har godkänts av byggnads- och trafiknämnden. Ett nytt parkeringsförbud på Villagatan.

Det handlar om sträckan Villagatan - Ställverksgatan och 120 meter nordost.

Ordförande Gunnel Johansson (S) förklarar varför:

– Långtradarchaufförer övernattar på Villagatan och de boende störs av bullret från motorerna när de varmkörs tidigt om morgnarna.

Lastbilar kan i stället parkeras på Ställverksgatan och Järnväggatan där det finns gott om plats inom industriområdet.

En ny lokal trafikföreskrift har godkänts av byggnads- och trafiknämnden. Ett nytt parkeringsförbud på Villagatan.

Det handlar om sträckan Villagatan - Ställverksgatan och 120 meter nordost.

Ordförande Gunnel Johansson (S) förklarar varför:

– Långtradarchaufförer övernattar på Villagatan och de boende störs av bullret från motorerna när de varmkörs tidigt om morgnarna.

Lastbilar kan i stället parkeras på Ställverksgatan och Järnväggatan där det finns gott om plats inom industriområdet.