08 sep 2017 15:57

08 sep 2017 15:57

Vi tänker olika

GRÄNSFRI

Vem äger den lokala utvecklingen? Det ska diskuteras i en workshop på måndag kväll i Näringslivets Hus om olika sätt att tänka och skapa för att nå en lokal utveckling.

Projektet Gränsfri undersöker hur mångfaldiga perspektiv kan skapa nya handlingsmöjligheter och en lokal utveckling.

Utvecklingslabb

Projektet har redan ett utvecklingslabb som arbetar med frågorna i Tibro och nu är det dags att vidga det arbetet.

Workshopen bygger på att de tre sektorerna näringsliv, offentlighet och civilsamhälle möts som jämlika parter och man har därför bjudit in lika många aktörer från vart och ett av dessa sektorer.

Under kvällen ämnar man ta reda på vad man har gemensamt, synen på utveckling, hur man kan samarbeta och skapa en bestående samverkan.

Projektet Gränsfri undersöker hur mångfaldiga perspektiv kan skapa nya handlingsmöjligheter och en lokal utveckling.

Utvecklingslabb

Projektet har redan ett utvecklingslabb som arbetar med frågorna i Tibro och nu är det dags att vidga det arbetet.

Workshopen bygger på att de tre sektorerna näringsliv, offentlighet och civilsamhälle möts som jämlika parter och man har därför bjudit in lika många aktörer från vart och ett av dessa sektorer.

Under kvällen ämnar man ta reda på vad man har gemensamt, synen på utveckling, hur man kan samarbeta och skapa en bestående samverkan.