14 sep 2017 13:38

14 sep 2017 13:38

Anmäler veteransbilsförmedling

ARN

En Tibrobo har anmält en veteranbilsförmedling till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, som nu ska pröva tvisten.

Tibrobon köpte en bil under förutsättning att vissa brister åtgärdades före leverans vilket säljaren lovade; ett oljeläckage, ersätta en gummilist som saknades i bakrutan plus eventuellt stå för en besiktning.

Köparen har ännu inte fått några papper på bilen, inte heller det kvitto som säljaren lovade skicka. Köparen fick å sin sida betala ursprungskontrollen – men blev i gengäld lovad en tankning motsvarande 600 kronor i utbyte, vilket inte verkställts. Oljeläckaget är idag åtgärdat, men gummilisten återstår.

Köparen kräver nu att säljaren står för reperationskostnaden för oljeläckaget och att en gummilist skickas.

Tibrobon köpte en bil under förutsättning att vissa brister åtgärdades före leverans vilket säljaren lovade; ett oljeläckage, ersätta en gummilist som saknades i bakrutan plus eventuellt stå för en besiktning.

Köparen har ännu inte fått några papper på bilen, inte heller det kvitto som säljaren lovade skicka. Köparen fick å sin sida betala ursprungskontrollen – men blev i gengäld lovad en tankning motsvarande 600 kronor i utbyte, vilket inte verkställts. Oljeläckaget är idag åtgärdat, men gummilisten återstår.

Köparen kräver nu att säljaren står för reperationskostnaden för oljeläckaget och att en gummilist skickas.