10 okt 2017 06:00

10 okt 2017 06:00

Grannar störs av buset – kommunen gör åtgärder

SKATTEGÅRDEN: Näridrottsplatsen

Grannar störs på kvällar och helger och kommunen går nu ut med information om vad man gör för att skapa lugn vid näridrottsplatsen.

Den är på många sätt en succé framhåller kommunen.

Men tyvärr har den också medfört störningar för närboende. Skattegårdsplanen kom till i samarbete mellan kommunen, Tibrobyggen och föreningslivet och togs i bruk på jullovet.

Populär anläggning

Anläggningen är populär på kvällar, helger och lov och används av folk i alla åldrar.

Flera idrottsföreningar har tack vare den fått nya medlemmar. Exempelvis Hörnebo SK som fått tolv nya tjejer till sin verksamhet uppger Keith Alvarsson, projektledare för Sports for you:

– De tyckte det var kul med fotboll och hade spelat på näridrottsplatsen flera gånger i veckan innan de vågade ta steget och fråga om de fick vara med.

Har en dialog

Men det är som sagt en del som inte är bra. Kommunen för en dialog med de grannar som störs och har gjort en åtgärdslista för att komma tillrätta med buset.

Det är inte bara ljud och nedskräpning utan också händelser som är att betrakta som polisiära. Skadegörelse, slagsmål och trafikförseelser.

På åtgärdslistan är ljuddämpande plank, stängd entré mot Hagagatan och vaktbolag som ronderar.

Polis informerad

Polisen är informerad och skyltar med information på fler språk ska tas fram.

Området städas två gånger i veckan och tittas löpande till, fruktträd utanför kommunens stödboende är borttagna och en grind har satts upp på cykelvägen som hindrar bilkörning.

Personal är på plats två tre kvällar i veckan, samlingsslokalen öppnas åter på torsdagar och kommunen undersöker om fotbollsplanen vid cirkusplatsen kan göras iordning för äldre. Trafikmätningar ska också ske.

Tar med sig

Kultur och fritids Marcus Blåder, som varit projektledaren, säger på kommunens hemsida att man fått värdefulla erfarenheter från byggandet av näridrottsplatsen i Skattegården som man tar med sig in i arbetet med bygga fler miljöer för barn och ungdomar; ”Inte minst att föra en bättre dialog med närboende tidigt i processen.”

Kommunen har beviljats en miljon kronor från Boverket för en näridrottsplats i anslutning till Brittgården.

Den är på många sätt en succé framhåller kommunen.

Men tyvärr har den också medfört störningar för närboende. Skattegårdsplanen kom till i samarbete mellan kommunen, Tibrobyggen och föreningslivet och togs i bruk på jullovet.

Populär anläggning

Anläggningen är populär på kvällar, helger och lov och används av folk i alla åldrar.

Flera idrottsföreningar har tack vare den fått nya medlemmar. Exempelvis Hörnebo SK som fått tolv nya tjejer till sin verksamhet uppger Keith Alvarsson, projektledare för Sports for you:

– De tyckte det var kul med fotboll och hade spelat på näridrottsplatsen flera gånger i veckan innan de vågade ta steget och fråga om de fick vara med.

Har en dialog

Men det är som sagt en del som inte är bra. Kommunen för en dialog med de grannar som störs och har gjort en åtgärdslista för att komma tillrätta med buset.

Det är inte bara ljud och nedskräpning utan också händelser som är att betrakta som polisiära. Skadegörelse, slagsmål och trafikförseelser.

På åtgärdslistan är ljuddämpande plank, stängd entré mot Hagagatan och vaktbolag som ronderar.

Polis informerad

Polisen är informerad och skyltar med information på fler språk ska tas fram.

Området städas två gånger i veckan och tittas löpande till, fruktträd utanför kommunens stödboende är borttagna och en grind har satts upp på cykelvägen som hindrar bilkörning.

Personal är på plats två tre kvällar i veckan, samlingsslokalen öppnas åter på torsdagar och kommunen undersöker om fotbollsplanen vid cirkusplatsen kan göras iordning för äldre. Trafikmätningar ska också ske.

Tar med sig

Kultur och fritids Marcus Blåder, som varit projektledaren, säger på kommunens hemsida att man fått värdefulla erfarenheter från byggandet av näridrottsplatsen i Skattegården som man tar med sig in i arbetet med bygga fler miljöer för barn och ungdomar; ”Inte minst att föra en bättre dialog med närboende tidigt i processen.”

Kommunen har beviljats en miljon kronor från Boverket för en näridrottsplats i anslutning till Brittgården.