12 okt 2017 17:17

12 okt 2017 17:17

Får Skaraborgs största anslag

MUSIKSKOLAN: Kulturrådet sa ja till Tibro

Tibro musikskola får Skaraborgs största anslag.

Chefen för musikskolan i Tibro Uno Hagstrand gläds åt att Kulturrådet i Stockholm beviljat ett stort anslag till musikskolan.

– Det ska komma alla barn och unga i Tibro till del genom uppsökande verksamhet för dem som vanligtvis inte kommer i kontakt med musikskolan, förklarar han.

Efter den ansökan som han skickade in i våras valde Kulturrådet alltså att satsa på Tibro musikskola. Anslaget blev det största i Skaraborg med 716 000 kronor.

Ett första steg är den nya musik- och rytmikundervisningen som alla barn på Tibros förskolor nu får del av samt höstlovsverksamhet för unga.

Chefen för musikskolan i Tibro Uno Hagstrand gläds åt att Kulturrådet i Stockholm beviljat ett stort anslag till musikskolan.

– Det ska komma alla barn och unga i Tibro till del genom uppsökande verksamhet för dem som vanligtvis inte kommer i kontakt med musikskolan, förklarar han.

Efter den ansökan som han skickade in i våras valde Kulturrådet alltså att satsa på Tibro musikskola. Anslaget blev det största i Skaraborg med 716 000 kronor.

Ett första steg är den nya musik- och rytmikundervisningen som alla barn på Tibros förskolor nu får del av samt höstlovsverksamhet för unga.