08 nov 2017 14:44

08 nov 2017 14:44

Mio-rondellen med först 2019

INVESTERINGSBUDGET

Kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, konstaterar att den så kallade Mio-rondellen inte kan tas med i investeringsbudgeten förrän 2019.

Det handlar om en investering på sex miljoner kronor i denna korsning mellan Fågelviksleden och riksväg 49. En korsning där det under morgon och eftermiddagar ofta är trafikstockningar. Korsningen trafikeras också av många lastbilar som besöker LGT Logistics AB på Fågelviksleden.

Det handlar om en investering på sex miljoner kronor i denna korsning mellan Fågelviksleden och riksväg 49. En korsning där det under morgon och eftermiddagar ofta är trafikstockningar. Korsningen trafikeras också av många lastbilar som besöker LGT Logistics AB på Fågelviksleden.