08 nov 2017 16:29

08 nov 2017 16:29

Överskott på 16,6 miljoner

KSAU: Uppföljning kommunbudget 2017

Prognosen för Tibro kommuns budget 2017 pekar mot ett plus gentemot budget på 16,6 miljoner.

Det har rapporterats för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, och är 5,7 miljoner bättre än vad ksau (tillika budetberedning) hade budgeterat för i år.

De största positiva avvikelserna kommer från skatteintäkter och generalla statsbidrag med två miljoner, finansförvaltningen 3,9 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden 3,4 miljoner.

De största negativa avvikelserna visar finansnettot med minus 2,3 miljoner och socialnämnden med minus 3,7 miljoner.

Mot denna bakgrund beslöt ksau att socialnämnden senast februari 2018 ska redovisa hur arbetet med att få en budget i balans fortlöper.

På investeringssidan noteras 58,2 miljoner för i år. Det är 22,1 miljoner mindre än budgeterade 80,3 miljoner.

En annan punkt på ksau var kommunstyrelsens prioriterade mål för 2018.

Bland annat vill KS öka tillgängligheten till den kommunala servicen för såväl invånare, besökare som företagare.

Det har rapporterats för politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott, ksau, och är 5,7 miljoner bättre än vad ksau (tillika budetberedning) hade budgeterat för i år.

De största positiva avvikelserna kommer från skatteintäkter och generalla statsbidrag med två miljoner, finansförvaltningen 3,9 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden 3,4 miljoner.

De största negativa avvikelserna visar finansnettot med minus 2,3 miljoner och socialnämnden med minus 3,7 miljoner.

Mot denna bakgrund beslöt ksau att socialnämnden senast februari 2018 ska redovisa hur arbetet med att få en budget i balans fortlöper.

På investeringssidan noteras 58,2 miljoner för i år. Det är 22,1 miljoner mindre än budgeterade 80,3 miljoner.

En annan punkt på ksau var kommunstyrelsens prioriterade mål för 2018.

Bland annat vill KS öka tillgängligheten till den kommunala servicen för såväl invånare, besökare som företagare.