09 nov 2017 17:20

09 nov 2017 17:20

Inga nyanlända under 2018

KSAU

Tibro kommun ämnar inte ta emot några nyanlända under 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen det i enlighet med Länsstyrelsens beslut.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att Tibro tagit emot förhållandevis många personer under tidigare år:

– 2017 tog vi exempelvis emot sju personer och till detta kommer spontaninflyttningen till vår kommun som vi får räkna med kan fortsätta även under 2018.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen det i enlighet med Länsstyrelsens beslut.

Kommunalrådet Rolf Eriksson (S) uppger att Tibro tagit emot förhållandevis många personer under tidigare år:

– 2017 tog vi exempelvis emot sju personer och till detta kommer spontaninflyttningen till vår kommun som vi får räkna med kan fortsätta även under 2018.