10 nov 2017 15:43

10 nov 2017 15:44

Föreläsning i missionsmyrkan

SOCIALTJÄNSTEN

Måndag den 13 november föreläser Stefan Munck i Tibro missionskyrka för all personal inom socialtjänsten i Tibro.

Anhörigstödets Gun-Britt Klingvall uppger att temat denna gång är tankens kraft och att man påverkar och påverkas mer än man tror.

”Tankens kraft” heter föreläsning som berör våra val, behov och drivkrafter i livet.

Det är en föreläsning med mycket skratt och glimten i ögat som ska ge inspiration i de vägval man gör som människa, medmänniska och medarbetare.

Anhörigstödets Gun-Britt Klingvall uppger att temat denna gång är tankens kraft och att man påverkar och påverkas mer än man tror.

”Tankens kraft” heter föreläsning som berör våra val, behov och drivkrafter i livet.

Det är en föreläsning med mycket skratt och glimten i ögat som ska ge inspiration i de vägval man gör som människa, medmänniska och medarbetare.