10 nov 2017 15:21

10 nov 2017 15:21

Planändring för kvarteret Pegasus

TRAFIK OCH BYGG

Byggnads och trafiknämnden föreslår samhällsbyggnadsnämnden en planändring för kvarteret Pegasus vid Karlsbrovägen.

En ändring som medger ombyggnad av den tidigare möbelaffären.

Det handlar också om förnyelse av de delar i kvarteret som omfattas av detaljplanen. Vid kommunens samtal med ägaren har det framkommit önskemål om att bygga om hela den före detta möbelaffären till bostäder.

I den sammanbyggda delen finns i dag två lägenheter och de får rustas upp utan planändring.

Däremot medger inte den gällande detaljplanen bygglov för ytterligare bostäder.

En ändring som medger ombyggnad av den tidigare möbelaffären.

Det handlar också om förnyelse av de delar i kvarteret som omfattas av detaljplanen. Vid kommunens samtal med ägaren har det framkommit önskemål om att bygga om hela den före detta möbelaffären till bostäder.

I den sammanbyggda delen finns i dag två lägenheter och de får rustas upp utan planändring.

Däremot medger inte den gällande detaljplanen bygglov för ytterligare bostäder.