04 dec 2017 17:52

04 dec 2017 17:52

Förtroendet för IFO-chefen är förverkat

SOCIALTJÄNSTEN: IFO-chefen får gå med omedelbar verkan

Individ- och familjeomsorgschefen i Tibro fick under måndagen lämna sin tjänst till följd av bristande förtroende.

Efter överläggningar med facket Ledarna nådde kommunen en överenskommelse.

Kommunchef Kristina Lundgren uppger att förtroendet för individ- och familjeomsorgens chef försämrats påtagligt de senaste veckorna och bedöms nu vara förverkat. IFO-chefen kan därför inte längre fortsätta sin anställning i Tibro kommun.

IFO-chefen stängdes av från sin tjänst den 29 november och anställningen avslutas alltså den 4 december.

Under måndagen genomfördes de fackliga överläggningar som utmynnade i en överenskommelse mellan parterna.

Överenskommelsen innebär att IFO-chefen får ut tio månadslöner, totalt 740 000 kronor inklusive sociala avgifter.

Efter överläggningar med facket Ledarna nådde kommunen en överenskommelse.

Kommunchef Kristina Lundgren uppger att förtroendet för individ- och familjeomsorgens chef försämrats påtagligt de senaste veckorna och bedöms nu vara förverkat. IFO-chefen kan därför inte längre fortsätta sin anställning i Tibro kommun.

IFO-chefen stängdes av från sin tjänst den 29 november och anställningen avslutas alltså den 4 december.

Under måndagen genomfördes de fackliga överläggningar som utmynnade i en överenskommelse mellan parterna.

Överenskommelsen innebär att IFO-chefen får ut tio månadslöner, totalt 740 000 kronor inklusive sociala avgifter.