06 dec 2017 15:29

06 dec 2017 19:03

Timeout för två chefer

”GRETA” -SKANDALEN: Socialchefen och vård och omsorgschefen

Tibro kommuns socialchef Mikael Ingsberg och vård- och omsorgschef Peter Jonsson arbetsbefrias fram till den 19 januari, då den oberoende arbetsmiljöutredningen inom socialtjänsten beräknas bli klar. Det meddelade under onsdagen Tibros kommunchef Kristina Lundgren.

Under perioden fram till och med den 19 januari kommer den inhyrda konsulten Peter Jansson att tjänstgöra som tillförordnad socialchef för Tibro kommun.

Kommunchef Kristina Lundgren:

– Vi väljer att vidta den här åtgärden av hänsyn till alla inblandade för att kunna genomföra arbetsmiljökartläggningen på ett så sakligt och neutralt sätt som möjligt.

– Det handlar inte om en förtroendefråga utan om att skapa lugn och ro, tillägger hon.

Bakgrunden till beslutet är den allvarliga kritik som har riktats mot socialtjänstens ledning i Tibro.En kritik som blev känd genom en anonym skrivelse till kommunchefen den 31 oktober.

Kartläggning

Eftersom anklagelserna i skrivelsen är allvarliga beslöt kommunledningen att låta företagshälsovården genomföra en oberoende arbetsmiljökartläggning.

Utredningen omfattar enligt kommunens pressmeddelande 17 medarbetare som är direkt underställda socialförvaltningens ledning.

Den externa konsulten Peter Jansson har arbetat som interimchef under de senaste åren.

Bland annat inom individ och familjeomsorg, äldreomsorg och tillståndsenheten inom individ- och familjeomsorg samt inspektionen för vård och omsorg.

Tidigare i veckan meddelade Tibro kommun att IFO-chefen Jurgita Jonsson får lämna sin tjänst med omedelbar verkan.

Under perioden fram till och med den 19 januari kommer den inhyrda konsulten Peter Jansson att tjänstgöra som tillförordnad socialchef för Tibro kommun.

Kommunchef Kristina Lundgren:

– Vi väljer att vidta den här åtgärden av hänsyn till alla inblandade för att kunna genomföra arbetsmiljökartläggningen på ett så sakligt och neutralt sätt som möjligt.

– Det handlar inte om en förtroendefråga utan om att skapa lugn och ro, tillägger hon.

Bakgrunden till beslutet är den allvarliga kritik som har riktats mot socialtjänstens ledning i Tibro.En kritik som blev känd genom en anonym skrivelse till kommunchefen den 31 oktober.

Kartläggning

Eftersom anklagelserna i skrivelsen är allvarliga beslöt kommunledningen att låta företagshälsovården genomföra en oberoende arbetsmiljökartläggning.

Utredningen omfattar enligt kommunens pressmeddelande 17 medarbetare som är direkt underställda socialförvaltningens ledning.

Den externa konsulten Peter Jansson har arbetat som interimchef under de senaste åren.

Bland annat inom individ och familjeomsorg, äldreomsorg och tillståndsenheten inom individ- och familjeomsorg samt inspektionen för vård och omsorg.

Tidigare i veckan meddelade Tibro kommun att IFO-chefen Jurgita Jonsson får lämna sin tjänst med omedelbar verkan.