14 feb 2018 06:00

14 feb 2018 06:00

Tibros deltidsbrandmän vill bli fler

GALLERIAN: 24 är för få i deltidsstyrkan

I sin strävan att utöka deltidsstyrkan i Tibro med ytterligare personal fanns räddningstjänstens personal på plats i Gallerian under bästa rusningstid.

– Ett led i vår strävan att få mer personal är att visa upp oss så här ute bland folk och informera om vad det innebär att vara brandman och varför jobbet är viktigt, sade Marcus Olsson som är ansvarig styrkeledare.

24 deltidare

Hela styrkan består i dagens läge av tjugofyra deltidsanställda brandmän. Alla jobbar inte i Tibro, vilket ibland innebär att de som har nära till brandstationen hoppar in för dem som arbetar längre bort. En av orsakerna till att fler brandmän behövs i Tibro.

Scenariet för en brandman är att inom fem minuter så ska den första styrkan vara på väg till olycksplatsen. Det vill också till att få det att stämma i familjen, så alla är införstådda med vad det innebär om en familjemedlem är brandman.

Arbetsgivarna

Även arbetsgivarna måste förstå vad som gäller när man har en anställd som helt plötsligt försvinner vid en utryckning. De flesta inser dock att det är viktigt med ett fungerande brandförsvar och att det finns nära på plats. I Tibro finns för tillfället enbart en kvinnlig brandman och fler kvinnor är välkomna att söka.

De som var intresserade i Gallerian denna lördagsförmiddag fick fylla i räddningstjänsterns ansökningsblanketter och blir kallade till intervjuer och tester längre fram.

– Ett led i vår strävan att få mer personal är att visa upp oss så här ute bland folk och informera om vad det innebär att vara brandman och varför jobbet är viktigt, sade Marcus Olsson som är ansvarig styrkeledare.

24 deltidare

Hela styrkan består i dagens läge av tjugofyra deltidsanställda brandmän. Alla jobbar inte i Tibro, vilket ibland innebär att de som har nära till brandstationen hoppar in för dem som arbetar längre bort. En av orsakerna till att fler brandmän behövs i Tibro.

Scenariet för en brandman är att inom fem minuter så ska den första styrkan vara på väg till olycksplatsen. Det vill också till att få det att stämma i familjen, så alla är införstådda med vad det innebär om en familjemedlem är brandman.

Arbetsgivarna

Även arbetsgivarna måste förstå vad som gäller när man har en anställd som helt plötsligt försvinner vid en utryckning. De flesta inser dock att det är viktigt med ett fungerande brandförsvar och att det finns nära på plats. I Tibro finns för tillfället enbart en kvinnlig brandman och fler kvinnor är välkomna att söka.

De som var intresserade i Gallerian denna lördagsförmiddag fick fylla i räddningstjänsterns ansökningsblanketter och blir kallade till intervjuer och tester längre fram.

  • Elof Johansson