13 mar 2018 06:00

13 mar 2018 06:00

23 miljoner bättre än budget 2017

KSAU

Kommunens överskott för 2017 blev 33,9 miljoner kronor och investeringsnivån 49,5 miljoner.

I ksau redovisas att det är 23 miljoner bättre än budget.

Störst plus har barn- och utbildningsnämnden 16,5 miljoner, samhällsbyggnadsnämnden 6,4 miljoner, skatteintäkter och generella statsbidrag 5,7 miljoner, finansförvaltning 3,3 miljoner och kommunstyrelsen 3,1 miljoner.

Största minusavvikelserna har socialnämnden 16,5 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden 6,4 miljoner.

Investeringsutfallet blev 49,5 miljoner jämfört med budgeterade 80,3 miljonerna och cirka 25 miljoner har förts över till 2018.

I ksau redovisas att det är 23 miljoner bättre än budget.

Störst plus har barn- och utbildningsnämnden 16,5 miljoner, samhällsbyggnadsnämnden 6,4 miljoner, skatteintäkter och generella statsbidrag 5,7 miljoner, finansförvaltning 3,3 miljoner och kommunstyrelsen 3,1 miljoner.

Största minusavvikelserna har socialnämnden 16,5 miljoner och samhällsbyggnadsnämnden 6,4 miljoner.

Investeringsutfallet blev 49,5 miljoner jämfört med budgeterade 80,3 miljonerna och cirka 25 miljoner har förts över till 2018.