16 maj 2018 18:19

16 maj 2018 19:07

Baggeboskolan dyrare

AVTAL

Kommunen tecknar entreprenadavtal med NCC Sverige AB för produktionen av den nya Baggeboskolan.

Detta trots att kalkylen överstiger ramen på 205 miljoner och frågan om tilläggsanslag ska tas upp i budgetberedningarna för 2019-2020.

Det är förändringar i kommunens egen beställning som gör att prislappen stiger.

Bland annat har antalet elever ökat sedan beställningen, från 470 till 540, och man vill inte bygga en för liten skola.

Andra faktorer är lokaler för en särskild resursenhet för utåtagerande elever, en träningsskola för barn med multihandikapp, den fullstora idrottshallen har kompletterats med en läktare för cirka 200 personer och det blir en större skolgård än i den ursprungliga beräkningen.

De generösa grön- och lekytorna ska vara tillgängliga även utanför skoltid och kommer på så sätt att vara en resurs för det övriga samhället säger kommunstyrelsen i sitt beslut.

Detta trots att kalkylen överstiger ramen på 205 miljoner och frågan om tilläggsanslag ska tas upp i budgetberedningarna för 2019-2020.

Det är förändringar i kommunens egen beställning som gör att prislappen stiger.

Bland annat har antalet elever ökat sedan beställningen, från 470 till 540, och man vill inte bygga en för liten skola.

Andra faktorer är lokaler för en särskild resursenhet för utåtagerande elever, en träningsskola för barn med multihandikapp, den fullstora idrottshallen har kompletterats med en läktare för cirka 200 personer och det blir en större skolgård än i den ursprungliga beräkningen.

De generösa grön- och lekytorna ska vara tillgängliga även utanför skoltid och kommer på så sätt att vara en resurs för det övriga samhället säger kommunstyrelsen i sitt beslut.