14 jun 2018 12:06

14 jun 2018 12:06

Ändrat bevattningsförbud

KOMMUNEN: Får ta sjövatten

Förbudet mot bevattning i Tibro kommun har ändrats. Det är förbudet mot bevattning med sjö-, å- och bäckvatten som upphävts.

Detta eftersom det fattades på felaktiga grunder uppger Tibro kommun i ett pressmeddelande.

Fortfarande gäller dock det generella förbudet mot bevattning med dricksvatten i trädgårdarna.

Den 4 juni infördes ett generellt bevattningsförbud som gällde både det kommunala dricksvattnet och vattenuttag från sjöar, åar och bäckar.

Större vattenläcka

Orsaken var att de kommunala vattenmagasinen höll på att ta slut på grund av en större vattenläcka och även en onormalt hög förbrukning av dricksvatten för bevattningar.

I Tibro är det för övrigt aldrig tillåtet att vattna med dricksvatten via slang i trädgårdarna.

Det generella bevattningsförbudet gäller enligt kommunens pressmeddelande tills vidare och innebär att all bevattning med dricksvatten är förbjuden.

Oroväckande

Vattennivåerna i kommunens grundvattenkällor är fortfarande oroväckande låga även om tillståndet förbättrats något sedan förra veckan. VA-chef Mikael Jonsson uppger att dricksvattenförbrukningen minskat, men att det fortfarande är högre än normalt.

– Vi uppmanar alla att vara extra varsamma med vårt gemensamma dricksvatten och inte förbruka mer vatten än vad som är absolut nödvändigt.

Avstängning

Den som inte följer det generella bevattningsförbudet riskerar att få vattnet avstängt.

– Vi kan stänga av vattnet till en fastighet vid missbruk. Det innebär att innehavaren tvingas hämta vatten på kommunens vattenverk, klarlägger Mikael Jonsson.

Detta eftersom det fattades på felaktiga grunder uppger Tibro kommun i ett pressmeddelande.

Fortfarande gäller dock det generella förbudet mot bevattning med dricksvatten i trädgårdarna.

Den 4 juni infördes ett generellt bevattningsförbud som gällde både det kommunala dricksvattnet och vattenuttag från sjöar, åar och bäckar.

Större vattenläcka

Orsaken var att de kommunala vattenmagasinen höll på att ta slut på grund av en större vattenläcka och även en onormalt hög förbrukning av dricksvatten för bevattningar.

I Tibro är det för övrigt aldrig tillåtet att vattna med dricksvatten via slang i trädgårdarna.

Det generella bevattningsförbudet gäller enligt kommunens pressmeddelande tills vidare och innebär att all bevattning med dricksvatten är förbjuden.

Oroväckande

Vattennivåerna i kommunens grundvattenkällor är fortfarande oroväckande låga även om tillståndet förbättrats något sedan förra veckan. VA-chef Mikael Jonsson uppger att dricksvattenförbrukningen minskat, men att det fortfarande är högre än normalt.

– Vi uppmanar alla att vara extra varsamma med vårt gemensamma dricksvatten och inte förbruka mer vatten än vad som är absolut nödvändigt.

Avstängning

Den som inte följer det generella bevattningsförbudet riskerar att få vattnet avstängt.

– Vi kan stänga av vattnet till en fastighet vid missbruk. Det innebär att innehavaren tvingas hämta vatten på kommunens vattenverk, klarlägger Mikael Jonsson.