14 sep 2018 16:26

14 sep 2018 16:26

Aktionsgruppen positiva till valresultat

FÅGELVIK: "Ett väldigt bra resultat"

58 procent av Tibroborna vill att en kommunal driven gymnasieskola återuppstartas. Aktionsgruppen Rädda Fågelvik vill att politikerna nu tar valresultatet i beaktning för vidare beslut i frågan.

– Ett väldigt bra resultat, är Pia Larssons spontana kommentar till hur många som röstade ja i frågan om en kommunal gymnasieskola ska startas igen med skattehöjning som följd.

Hon har varit en av de i aktionsgruppen som drivit frågan.

– Resultatet visar att kommuninvånarna anser att avvecklingen av Fågelviksgymnasiet var ett felaktigt beslut. Folket står i tron om en gymnasieskola i Tibro. Skola, vård och omsorg ska kosta pengar. De får inte slå ut varandra. För bra kvalitet måste man vara beredd att betala, säger Pia.

Hon hoppas att politikerna tar resultatet till sig.

– Det är viktigt att inte hamna i gamla spår. Man måste se det som en chans till att nystarta utifrån kompetent personal som är i branschen. Man måste prova innan man säger att det inte går. Ingen konsekvensanalys har gjorts.

Hur stor är chansen att Fågelvik startas igen?

– Nu ligger bollen hos politikerna, och är helt avgörande vilken inställning de har. Det krävs samarbete över partigränserna för att vilja Tibros bästa. Det har vi sagt hela tiden.

– Ett väldigt bra resultat, är Pia Larssons spontana kommentar till hur många som röstade ja i frågan om en kommunal gymnasieskola ska startas igen med skattehöjning som följd.

Hon har varit en av de i aktionsgruppen som drivit frågan.

– Resultatet visar att kommuninvånarna anser att avvecklingen av Fågelviksgymnasiet var ett felaktigt beslut. Folket står i tron om en gymnasieskola i Tibro. Skola, vård och omsorg ska kosta pengar. De får inte slå ut varandra. För bra kvalitet måste man vara beredd att betala, säger Pia.

Hon hoppas att politikerna tar resultatet till sig.

– Det är viktigt att inte hamna i gamla spår. Man måste se det som en chans till att nystarta utifrån kompetent personal som är i branschen. Man måste prova innan man säger att det inte går. Ingen konsekvensanalys har gjorts.

Hur stor är chansen att Fågelvik startas igen?

– Nu ligger bollen hos politikerna, och är helt avgörande vilken inställning de har. Det krävs samarbete över partigränserna för att vilja Tibros bästa. Det har vi sagt hela tiden.

  • Tobias Larsson Franzén